Ing. Dan Ohnesorg

  • GNU/Linux & Novell NetWare administrator
  • President of CZech Linux User Group
  • OpenOffice.org developer
  • Member of AdminIT team
  • President of Rudná.net
  • Member of FFII.CZ

Projekty na kterých se podílím

Na prvním místě je České sdružení uživatelů Linuxu (CZLUG). Od roku 2003 jsem jeho předsedou.

V poslední době, tedy přibližně pět let, se intenzivně zabývám projektem OpenOffice.org. Zde se věnuji jak překladu (modul wizards), tak úpravám kódu, který je místy (většinou) ISO-8859-1 centrický a pro češtinu a další jazyky potřebuje trochu přiohnout. Řeším bugreporty pro moduly i18n a l10n, tedy většinou ne přímo programátorsky, ale ověřováním funkčnosti navržených nebo provedených úprav v českém prostředí. Starám se o slovníky kontroly pravopisu a dělení slov. Překládám šablony dokumentů do češtiny.

Projektem, který považuji za velmi důležitý je česká sekce nadace FFII, která bojuje za svobodu komunikace mezi lidmi v digitálním světě. To v současné době obnáší především boj proti Softwarovým patentům, ale i otázky spojené s DRM, odpovědností provozovatele datové sítě/zařízení za obsah přenášené komunikace a také otázky lidských práv spojené se zpracováním osobních dat v informačních systémech.

Dalším projektem, který mám rád, je Mailman, listserver napsaný v pythonu. Překládal jsem jej do češtiny a ve starších verzích jsem měl i část kódu, ale ta je dnes již kompletně nahrazena modernějším a univerzálnějším.

V době, kdy frčelo KDE 1, jsem přeložil do češtiny jeho Quick Start Guide. Text beznadějně zastaral a dnešní KDE se distribuuje bez české verze, ale nevzdávám se naděje, že jednou provedu generální revizi a připravím verzi např. pro KDE 4.0.

Přeložil jsem i modlogan, celkem pěkný generátor statistik. Jeho autora jsem přesvědčil aby se naučil používat gettext a tak to bylo v dalších verzích celkem snadné.

Posledním překladem na který si vzpomínám byla aktualizace katalogů elegantního kecátka PSI.

Zatím bezvýsledně bojuji s ICQ transportem Py-ICQt a učím jej překódovávat diakritiku, tak aby uživatelé jabberu mohli komunikovat česky s uživateli ICQ. Vypadá to ale na marný boj, protože autoři dvou nejpoužívanějších klientů, miranda a trilian, mají o vkládání diakritiky do zpráv svérázné představy. Naopak zcela bezproblémový je nativní klient.

Méně překladatelským projektem je správa ftp serveru ftp.cz.debian.org aka www.debian.cz. Za něj jsem primárně zodpovědnou osobou, ale se správou mi pomáhá spousta dalších lidí. Také se věnuji správě www.linux.cz, kde ale primární zodpovědnou osobu je pro změnu Jan "Yenya" Kasprzak. Nyní připravujeme ještě community.linux.cz, jako komunitní server s wiki, fotogalerií a možností hostovat projekty, které nemohou z bezpečnostních důvodů fungovat na primárních ftp serverech.

Dostat se ke kvalitnímu internetovému připojení bylo motivací k založení projektu Rudná.net. Projekt byl motivován CZFREE, ale od začátku byl pojat jako projekt direktivně řízený alespoň částečně stylem, který používáme v produkčních sítích. Myslím si, že není mnoho komunitně budovaných sítí, které by dosahovaly takového stupně spolehlivosti jako ta naše. Úspěchem je i získání produkčního IPv6 prefixu a celého adresního bloku 1024 veřejných IP adres do vlastní správy s výhledem dalších 1024 do dvou let. Vzhledem ke špičkové upstream konektivitě poskytuje Rudná.net hosting buildovacím serverům, kde se připravuje 34 jazykových verzí OpenOffice.org.

Na posledním místě, ne však poslední významem, je společnost AdminIT, která mě oproti předchozím projektům skutečně živí.

Úplně mimo je projekt Bodník, který je velice starý, ale stále celkem oblíbený. Vznikl jako ukázka toho, že informace je možné prezentovat ve srozumitelné podobě, ale stát to nedělá a když už dělá, tak to stejně vezme za špatný konec a užitek se nedostaví. Projekt prezentuje ve srozumitelné podobě data, která zpracovávám do tisků ve sbírce zákonů a která jsou jinak dostupná jen jako výtisky sbírky zákonů nebo databázové tabulky, které nejsou běžnému smrtelníkovi nijak užitečné.

OpenOffice.org Modlogan Psi IZIP K Desktop Environment